SCENE FRA tRYLLEFLØJTEN 2015

SCENE FRA tRYLLEFLØJTEN 2015

 

SLOTSOPERAENS BESTYRELSE

Bettina Schimmel
tidl. chefproducent for Copenhagen Opera Festival

Tom Pelle Jensen
direktør for Hotel Svendborg

Finn Schumacker
orkesterchef for Odense Symfoniorkester

Jacob Bjerregaard Engmann
teaterchef for Baggårdteatret

Fritz Thorarinsson
slotsforvalter på Valdemars Slot

Erik Rahn Jensen
pens. direktør hos SKAT Fyn

Christian Dyrhauge-Klargaard
advokat

ADMINISTRATION

Birgit Richardt Pedersen,
bogholder